НачалоРезултати

Резултати

Резултати от III. кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "електроенергетика" 2016/2017
Резултати от II. кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "електроенергетика" 2016/2017
Резултати от I. кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "електроенергетика" 2016/2017
Резултати от финалния кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "икономика" 2015/2016
Резултати от III. кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "електроенергетика" 2015/2016
Резултати от онлайн кръга на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "икономика" 2015/2016
Резултати от II. кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "електроенергетика" 2015/2016
Резултати от финалния кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "икономика" 2014/2015
Резултати от онлайн кръга на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "икономика" 2014/2015
Резултати от I. кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "електроенергетика" 2015/2016
Резултати от III. кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "електроенергетика" 2014/2015
Резултати от II. кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "електроенергетика" 2014/2015
Резултати от I. кръг на състезанието "Стани стипендиант на ЧЕЗ" в направление "електроенергетика" 2014/2015